Retourneren

Wanneer u uw bestelling wilt retourneren, dient deze retournering binnen 14 dagen na dag van ontvangst per mail bij mij aangemeld te worden. Zodra ik uw retour hebben ontvangen, stel ik u hiervan middels email op de hoogte en zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan u worden overgemaakt.

Let op de volgende voorwaarden;

  • het product dient onbeschadigd te zijn
  • het product dient ongebruikt te zijn
  • zoveel mogelijk in de originele verpakking retour sturen
  • de kosten voor retournering komen voor uw eigen rekening evenals het risico van retourzending

 
Defect/onvolledig verzonden

Mocht het product onvolledig of defect bij u aankomen, dan vind ik dat heel vervelend. Ik vraag u dit binnen 3 werkdagen te melden en dan zal ik contact met u opnemen om dit op te lossen.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping.
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.