Privacy

De Privacy policy geldt voor iedereen die de website www.treasure-box.nl bezoekt en/of een bestelling plaatst.

1. Beheer
De website www.treasure-box.nl staat onder beheer van Treasure-box (Treasure-box.nl is onderdeel van Studio WMO). De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Persoonsgegevens
2a Voor Treasure-box is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Treasure-box volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
2b Treasure-box zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Doeleinden van de verwerking
3a Treasure-box verzamelt o.a. de volgende persoonsgegevens van de klant: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
3b Treasure-box verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– het leveren van het product die de klant via de website besteld heeft op het door de klant opgegeven adres;
– het onderhouden van een klantrelatie met de klant;
– om contact met de klant op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst die Treasure-box en de klant met elkaar zijn aangegaan.

4. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
4a Treasure-box zal de persoonsgegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 4b genoemde uitzonderingen van toepassing is.
4b Het is Treasure-box toegestaan de persoonsgegevens van de klant aan een derde te verstrekken:
– indien de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
– in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
– ter bescherming van de rechten of het eigendom van Treasure-box;
– ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
– bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
– het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of voor de levering van het bestelde product.
4c Treasure-box kan ook andere bedrijven inzetten om taken namens Treasure-box uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van betalingen en het transporteren van het product. Zij hebben toegang tot persoonlijke informatie nodig om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden.

5. Cookies
5a Treasure-box maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.
5b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
5c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, via de browser.

6. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy policy terecht bij Treasure-box. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy policy.

7. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Treasure-box kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Treasure-box voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

8. Wijzigingen voorbehouden
Treasure-box kan haar privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op deze privacy policy worden hier gepubliceerd. Treasure-box raadt de bezoeker aan om regelmatig deze privacy policy te controleren.